Bảng kí tự đặc biệt Ў đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự Ў (Cyrillic Capital Short U) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Cyrillic Capital Short U
  • UNICODE Number: U+040E
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\040E"; }
  • HTML Code: Ў
  • BASH code: $ echo -e '\u040E'

Kí tự Ў trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt Ў (Cyrillic Capital Short U) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.