Bảng kí tự đặc biệt Ъ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự Ъ (Cyrillic Capital Hard Sign) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Cyrillic Capital Hard Sign
  • UNICODE Number: U+042A
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\042A"; }
  • HTML Code: Ъ
  • BASH code: $ echo -e '\u042A'

Kí tự Ъ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt Ъ (Cyrillic Capital Hard Sign) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

ᵛᶰシŁ☪ଐ❦❦❦❦ЪӨұ︵²ᵏ¹
2 0
Ł☪ଐ ЪӨұ
0 0