Bảng kí tự đặc biệt Ь đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự Ь (Cyrillic Capital Soft Sign) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Cyrillic Capital Soft Sign
  • UNICODE Number: U+042C
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\042C"; }
  • HTML Code: Ь
  • BASH code: $ echo -e '\u042C'

Kí tự Ь trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt Ь (Cyrillic Capital Soft Sign) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

◇Джи☨Линь✔
2 0
T͙F͙.B͙дM͙-Ь6
2 0
Đℓ۶блядь⁰⁴༻꧂
1 0
Сука•блять
1 0
Джи Линь
0 0
Đℓ۶блядь⁰⁴
0 0
Я царь детка
0 0
Сука блять
0 0
TF.Bдm-Ь6
0 0