Bảng kí tự đặc biệt ф đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ф (Ef) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Ef
  • UNICODE Number: U+0444
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0444"; }
  • HTML Code: ф
  • BASH code: $ echo -e '\u0444'

Kí tự ф trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ф (Ef) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

Аса Баттерфилд
0 0