Bảng kí tự đặc biệt Ѻ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự Ѻ (Cyrillic Capital Round Omega) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Cyrillic Capital Round Omega
  • UNICODE Number: U+047A
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\047A"; }
  • HTML Code: Ѻ
  • BASH code: $ echo -e '\u047A'

Kí tự Ѻ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt Ѻ (Cyrillic Capital Round Omega) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

ঌƤѺąnђ࿐
2 0
ঌƤ✿Ѻąnђ✔
2 0
๖ۣۜℜѺƔคŁ♛™ツ2ᵏ3
2 0
🅣🅝🅢•๖ۣۜℜѺƔคŁ♛™
2 0
☠๖ۣۜǤαмєѺʋєɾ☠
1 0
♏Ѻŋ イạ ⓛắ♏ 趨勢
0 0
ঔ♥♏Ѻŋ♥イạ♥ⓛắ♏♥趨勢
0 0
☞ⓑố†ⒶѺ
0 0
ƤѺąnђ
0 0
Ƥ Ѻąnђ
0 0
ℝⴁѺ
0 0
_ ✥Ϝѻϰ⋆︵
0 0
Ϝѻϰ
0 0
❖Ϝѻϰ‿CôXu̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈
0 0
๖ۣۜℜѺƔคŁ♛™ツ2k3
0 0
TNS•๖ۣۜℜѺƔคŁ♛™
0 0
๖ۣۜǤαмєѺʋєɾ
0 0