Bảng kí tự đặc biệt Ѿ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự Ѿ (Cyrillic Capital Ot) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Cyrillic Capital Ot
  • UNICODE Number: U+047E
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\047E"; }
  • HTML Code: Ѿ
  • BASH code: $ echo -e '\u047E'

Kí tự Ѿ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt Ѿ (Cyrillic Capital Ot) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.