Bảng kí tự đặc biệt ҏ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ҏ (Er with Tick) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Er with Tick
  • UNICODE Number: U+048F
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\048F"; }
  • HTML Code: ҏ
  • BASH code: $ echo -e '\u048F'

Kí tự ҏ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ҏ (Er with Tick) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.