Bảng kí tự đặc biệt ґ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ґ (Ghe with Upturn) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Ghe with Upturn
  • UNICODE Number: U+0491
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0491"; }
  • HTML Code: ґ
  • BASH code: $ echo -e '\u0491'

Kí tự ґ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ґ (Ghe with Upturn) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.