Bảng kí tự đặc biệt Ӡ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự Ӡ (Cyrillic Capital Abkhasian Dze) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Cyrillic Capital Abkhasian Dze
  • UNICODE Number: U+04E0
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\04E0"; }
  • HTML Code: Ӡ
  • BASH code: $ echo -e '\u04E0'

Kí tự Ӡ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt Ӡ (Cyrillic Capital Abkhasian Dze) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

【ӠĐ】ヽNHIHEO╰‿╯
3 0
[ӠĐ]✿sǝx╰‿╯
2 0
【ӠĐ】ヽⒿⒾⓃ๛ⒽⓉ♡╰‿╯
2 0
【ӠĐ】ヽⓈⒶⒹ♡╰‿╯
2 0
ӠҨ✿κιệт丶xтッ
1 0
ӠM丶🅚•🅘•🅝•🅖•︵²ᵏ⁷
1 0
ӠҨ✿Kiệt xt
0 0
ӠM丶k i n g
0 0
  ?ℜ❍❍ლ?       *.    £¤ҩℰ  .*           "   .,.l ".    ♥️ƙℰლ ɗÂʊ♥️ , ___! !__ ,*"*..*"*, /\_______\"  ._.  ".    ?❶0❶❹❸❸? |_|_[]____|  ❤️ωℰ£ℭ❍ლℰ ❤️ ℭɦúℭ ლọ¡ ղɕườ¡ ❍ղ£¡ղℰ ɕ¡ɑ❍ £ưʊ ҩʊ¡ ҩẻ ❤  ₷αų ϩӠɦ Ҩℒ ☪Ấℳ ℒÊท ℳ¡☪ ℒ¡ϑ
0 0
【ӠĐ】ヽNhiHeo╰‿╯
0 0
ӠMᴭ︵Nabiツ
0 0
[ӠĐ] SEX╰‿╯
0 0
【ӠĐ】ヽJin HT♡╰‿╯
0 0
【ӠĐ】ヽĐệKay╰‿╯
0 0
【ӠĐ】ヽSad♡╰‿╯
0 0