Bảng kí tự đặc biệt ԅ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ԅ (Komi Zje) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Komi Zje
  • UNICODE Number: U+0505
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0505"; }
  • HTML Code: ԅ
  • BASH code: $ echo -e '\u0505'

Kí tự ԅ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ԅ (Komi Zje) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

🄻🄸🄽🄷🄶â🅈🅃êԅ
2 0
Linh gây tê ԅ
0 0