Bảng kí tự đặc biệt ԋ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ԋ (Komi Nje) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Komi Nje
  • UNICODE Number: U+050B
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\050B"; }
  • HTML Code: ԋ
  • BASH code: $ echo -e '\u050B'

Kí tự ԋ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ԋ (Komi Nje) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

Ⴆíƈԋ ƚạ
0 0
ɳԊι ƚạ
0 0
₦ԋᐰt๛₳ηԋۣۜ
0 0
꧁༺ԋď huệ tạ
0 0
Ƈôɳɠ Ƈԋúα
0 0