Bảng kí tự đặc biệt ԑ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ԑ (Reversed Ze) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Reversed Ze
  • UNICODE Number: U+0511
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0511"; }
  • HTML Code: ԑ
  • BASH code: $ echo -e '\u0511'

Kí tự ԑ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ԑ (Reversed Ze) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

┊ɧườɳɡ✘★λρρℓԑ•ɡϭℓɗ★
0 0