Bảng kí tự đặc biệt ԥ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ԥ (Pe with Descender) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Pe with Descender
  • UNICODE Number: U+0525
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0525"; }
  • HTML Code: ԥ
  • BASH code: $ echo -e '\u0525'

Kí tự ԥ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ԥ (Pe with Descender) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.