Bảng kí tự đặc biệt Բ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự Բ (Armenian Capital Ben) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Armenian Capital Ben
  • UNICODE Number: U+0532
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0532"; }
  • HTML Code: Բ
  • BASH code: $ echo -e '\u0532'

Kí tự Բ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt Բ (Armenian Capital Ben) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.