Bảng kí tự đặc biệt Ծ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự Ծ (Armenian Capital Ca) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Armenian Capital Ca
  • UNICODE Number: U+053E
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\053E"; }
  • HTML Code: Ծ
  • BASH code: $ echo -e '\u053E'

Kí tự Ծ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt Ծ (Armenian Capital Ca) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.