Bảng kí tự đặc biệt Կ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự Կ (Armenian Capital Ken) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Armenian Capital Ken
  • UNICODE Number: U+053F
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\053F"; }
  • HTML Code: Կ
  • BASH code: $ echo -e '\u053F'

Kí tự Կ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt Կ (Armenian Capital Ken) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.