Bảng kí tự đặc biệt Ո đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự Ո (Armenian Capital Vo) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Armenian Capital Vo
  • UNICODE Number: U+0548
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0548"; }
  • HTML Code: Ո
  • BASH code: $ echo -e '\u0548'

Kí tự Ո trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt Ո (Armenian Capital Vo) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

乂Ո丶ア̝ん̝ươ刀̝g̝イ̝ạ√̝レ̝✿
2 0
乂Ո丶 phương tạ vl
0 0