Bảng kí tự đặc biệt ֟ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ֟ (Qarney Para, pazer gadol) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Qarney Para, pazer gadol
  • UNICODE Number: U+059F
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\059F"; }
  • HTML Code: ֟
  • BASH code: $ echo -e '\u059F'

Kí tự ֟ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ֟ (Qarney Para, pazer gadol) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.