Bảng kí tự đặc biệt ָ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ָ (Point Qamats) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Point Qamats
  • UNICODE Number: U+05B8
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\05B8"; }
  • HTML Code: ָ
  • BASH code: $ echo -e '\u05B8'

Kí tự ָ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ָ (Point Qamats) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.