Bảng kí tự đặc biệt ע đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ע (Ayin) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Ayin
  • UNICODE Number: U+05E2
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\05E2"; }
  • HTML Code: ע
  • BASH code: $ echo -e '\u05E2'

Kí tự ע trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ע (Ayin) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

☚1↭ליבע↭ווס↭קינדער◥ὦɧ◤
1 0
1 ליבע ווס קינדער
0 0