Bảng kí tự đặc biệt ר đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ר (Resh) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Resh
  • UNICODE Number: U+05E8
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\05E8"; }
  • HTML Code: ר
  • BASH code: $ echo -e '\u05E8'

Kí tự ר trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ר (Resh) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

☚1↭ליבע↭ווס↭קינדער◥ὦɧ◤
1 0
1 ליבע ווס קינדער
0 0