Bảng kí tự đặc biệt آ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự آ (Alef with Madda Above) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Alef with Madda Above
  • UNICODE Number: U+0622
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0622"; }
  • HTML Code: آ
  • BASH code: $ echo -e '\u0622'

Kí tự آ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt آ (Alef with Madda Above) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

ĎŤČĹ丶آتش丶رایگانッ
1 0
الآثار
0 0
DTCL آتش رایگان
0 0