Bảng kí tự đặc biệt ا đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ا (Alef) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Alef
  • UNICODE Number: U+0627
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0627"; }
  • HTML Code: ا
  • BASH code: $ echo -e '\u0627'

Kí tự ا trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ا (Alef) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

๖ۣۜVĶŚ/الناسالو
5 0
ᵛᶰシإلغاء㋛المباراة▢
2 0
❤جيانغ✿
2 0
╰☜h0àn9اتب彡★
2 0
4ᵏ/نام الحنين
2 0
ا💋Qυαиɕᗩทɦ❦ا💋ℭ❍ղđũɣℭủɑℭɦụɣ💋
2 0
⁶🖤ا✍⃟⍣⃟﹏❣๖ۣۜNh̫âƴ🎭︵²⁰⁰⁹
1 0
زندگیمثلیککودکاست
1 0
︵⁸⁸꓄ㅐủㅅšاnㅐ9áا︵⁹⁷
1 0
مشاغب
1 0
ĎŤČĹ丶آتش丶رایگانッ
1 0
㋡ⓜâᑎخدایঔمرگ︵⁹¹
1 0
🖤ا✍⃟⍣⃟ Nhâƴ🎭
0 0
زندگی مثل یک کودک است
0 0
إلغاء المباراة
0 0
TㅐủㅅšاnㅐGáا
0 0
جيانغ
0 0
احبك
0 0
Hoàngاتب
0 0
4k /نام الحنين
0 0
vks/الناس الو
0 0
شيطان
0 0
لو هوانگ کین96
0 0
لحن الموت
0 0
ا💋qυαиG ᗩทɦ ❦ ا 💋 con đũy của chụy 💋
0 0
الآثار
0 0
DTCL آتش رایگان
0 0
Mânخدای مرگ
0 0