Bảng kí tự đặc biệt ة đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ة (Teh Marbuta) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Teh Marbuta
  • UNICODE Number: U+0629
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0629"; }
  • HTML Code: ة
  • BASH code: $ echo -e '\u0629'

Kí tự ة trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ة (Teh Marbuta) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

ᵛᶰシإلغاء㋛المباراة▢
2 0
إلغاء المباراة
0 0
royal طلقة
0 0