Bảng kí tự đặc biệt ص đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ص (Sad) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Sad
  • UNICODE Number: U+0635
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0635"; }
  • HTML Code: ص
  • BASH code: $ echo -e '\u0635'

Kí tự ص trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ص (Sad) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.