Bảng kí tự đặc biệt ظ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ظ (Zah) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Zah
  • UNICODE Number: U+0638
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0638"; }
  • HTML Code: ظ
  • BASH code: $ echo -e '\u0638'

Kí tự ظ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ظ (Zah) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.