Bảng kí tự đặc biệt ق đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ق (Qaf) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Qaf
  • UNICODE Number: U+0642
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0642"; }
  • HTML Code: ق
  • BASH code: $ echo -e '\u0642'

Kí tự ق trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ق (Qaf) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

✿Ҝأɲقッ
0 0
royal طلقة
0 0