Bảng kí tự đặc biệt ى đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ى (Alef Maksura) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Alef Maksura
  • UNICODE Number: U+0649
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0649"; }
  • HTML Code: ى
  • BASH code: $ echo -e '\u0649'

Kí tự ى trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ى (Alef Maksura) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

廴ىɮ❀ɱɾ.√ũ
2 0
﹏❣ىƊâΰT꙰âɣ☪
2 0
`•.,¸¸,.•´¯ﻲ🅢ử🅤ىղ🅗🅘¯`•.,¸¸,.•´
2 0
メ토지ى🅣🅗Ổメ
1 0
メ토지ىTHỔメ
0 0
廴ىɮ❀Mr.Vũ
0 0
ىƊâΰTâɣ
0 0
ﻲSửuىղhi
0 0
موسى كريم
0 0
۴‎ىđïệpċóvk
0 0
۴‎ىđi̠ệp̠c̠óv̠k̠
0 0
۴‎ىđI͓̽ệP͓̽C͓̽óV͓̽K͓̽
0 0