Bảng kí tự đặc biệt ٠ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ٠ (Arabic-Indic Digit Zero) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Arabic-Indic Digit Zero
  • UNICODE Number: U+0660
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0660"; }
  • HTML Code: ٠
  • BASH code: $ echo -e '\u0660'

Kí tự ٠ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ٠ (Arabic-Indic Digit Zero) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

𝓚𝖏°𝖐𝖚_̤̰̰̊̃٠و٥
2 0
𝓚 𝖏°𝖐𝖚_̤̰̰̊̃٠و٥
0 0