Bảng kí tự đặc biệt ٪ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ٪ (Percent Sign) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Percent Sign
  • UNICODE Number: U+066A
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\066A"; }
  • HTML Code: ٪
  • BASH code: $ echo -e '\u066A'

Kí tự ٪ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ٪ (Percent Sign) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.