Bảng kí tự đặc biệt پ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự پ (Peh) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Peh
  • UNICODE Number: U+067E
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\067E"; }
  • HTML Code: پ
  • BASH code: $ echo -e '\u067E'

Kí tự پ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt پ (Peh) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.