Bảng kí tự đặc biệt گ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự گ (Gaf) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Gaf
  • UNICODE Number: U+06AF
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\06AF"; }
  • HTML Code: گ
  • BASH code: $ echo -e '\u06AF'

Kí tự گ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt گ (Gaf) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

زندگیمثلیککودکاست
1 0
ĎŤČĹ丶آتش丶رایگانッ
1 0
㋡ⓜâᑎخدایঔمرگ︵⁹¹
1 0
زندگی مثل یک کودک است
0 0
لو هوانگ کین96
0 0
DTCL آتش رایگان
0 0
Mânخدای مرگ
0 0