Bảng kí tự đặc biệt ڳ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ڳ (Gueh) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Gueh
  • UNICODE Number: U+06B3
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\06B3"; }
  • HTML Code: ڳ
  • BASH code: $ echo -e '\u06B3'

Kí tự ڳ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ڳ (Gueh) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.