Bảng kí tự đặc biệt ۼ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ۼ (Ghain with Dot Below) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Ghain with Dot Below
  • UNICODE Number: U+06FC
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\06FC"; }
  • HTML Code: ۼ
  • BASH code: $ echo -e '\u06FC'

Kí tự ۼ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ۼ (Ghain with Dot Below) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

༄Ɗۼɱ★áℭQʊỷ༻67
3 0
༄Ɗۼɱ★á☪Ҩųỷ༻
1 1
▌│█║▌║▌║B҉K҉_Ɗۼɱ๏๏ɳラネ·._.·°¯°·.·° .·°°°
1 0
༄Ɗۼɱ★ ác quỷ༻
0 0
BK_Ɗۼɱ๏๏ɳラネ
0 0
※Ɗۼɱ๏๏ɳ
0 0
_ Ɗۼɱ๏๏ɳ
0 0
❖Ɗۼɱ๏๏ɳ
0 0
༄Ɗۼɱ★ ác quỷ༻67
0 0