Bảng kí tự đặc biệt ܓ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ܓ (Gamal) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Gamal
  • UNICODE Number: U+0713
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0713"; }
  • HTML Code: ܓ
  • BASH code: $ echo -e '\u0713'

Kí tự ܓ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ܓ (Gamal) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

☬ܓܨƙℯℓℓყ⎠︵⁹⁰
1 0
ܓܨƙℯℓℓყ⎠
0 0