Bảng kí tự đặc biệt ܔ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ܔ (Gamal Garshuni) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Gamal Garshuni
  • UNICODE Number: U+0714
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0714"; }
  • HTML Code: ܔ
  • BASH code: $ echo -e '\u0714'

Kí tự ܔ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ܔ (Gamal Garshuni) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.