Bảng kí tự đặc biệt ܟ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ܟ (Kaph) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Kaph
  • UNICODE Number: U+071F
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\071F"; }
  • HTML Code: ܟ
  • BASH code: $ echo -e '\u071F'

Kí tự ܟ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ܟ (Kaph) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.