Bảng kí tự đặc biệt ܫ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ܫ (Shin) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Shin
  • UNICODE Number: U+072B
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\072B"; }
  • HTML Code: ܫ
  • BASH code: $ echo -e '\u072B'

Kí tự ܫ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ܫ (Shin) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.