Bảng kí tự đặc biệt ߬ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ߬ (Nko Combining Short Low Tone) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Nko Combining Short Low Tone
  • UNICODE Number: U+07EC
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\07EC"; }
  • HTML Code: ߬
  • BASH code: $ echo -e '\u07EC'

Kí tự ߬ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ߬ (Nko Combining Short Low Tone) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.