Bảng kí tự đặc biệt ࡚ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ࡚ (Vocalization Mark) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Vocalization Mark
  • UNICODE Number: U+085A
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\085A"; }
  • HTML Code: ࡚
  • BASH code: $ echo -e '\u085A'

Kí tự ࡚ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ࡚ (Vocalization Mark) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.