Bảng kí tự đặc biệt ऊ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ऊ (Uu) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Uu
  • UNICODE Number: U+090A
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\090A"; }
  • HTML Code: ऊ
  • BASH code: $ echo -e '\u090A'

Kí tự ऊ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ऊ (Uu) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.