Bảng kí tự đặc biệt ओ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ओ (O) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: O
  • UNICODE Number: U+0913
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0913"; }
  • HTML Code: ओ
  • BASH code: $ echo -e '\u0913'

Kí tự ओ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ओ (O) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.