Bảng kí tự đặc biệt फ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự फ (Pha) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Pha
  • UNICODE Number: U+092B
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\092B"; }
  • HTML Code: फ
  • BASH code: $ echo -e '\u092B'

Kí tự फ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt फ (Pha) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.