Bảng kí tự đặc biệt ळ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ळ (Lla) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Lla
  • UNICODE Number: U+0933
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0933"; }
  • HTML Code: ळ
  • BASH code: $ echo -e '\u0933'

Kí tự ळ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ळ (Lla) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.