Bảng kí tự đặc biệt ़ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ़ (Nukta) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Nukta
  • UNICODE Number: U+093C
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\093C"; }
  • HTML Code: ़
  • BASH code: $ echo -e '\u093C'

Kí tự ़ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ़ (Nukta) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

नseडी़
0 0