Bảng kí tự đặc biệt ॉ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ॉ (Candra O) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Candra O
  • UNICODE Number: U+0949
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0949"; }
  • HTML Code: ॉ
  • BASH code: $ echo -e '\u0949'

Kí tự ॉ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ॉ (Candra O) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.