Bảng kí tự đặc biệt । đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự । (Danda, purna viram) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Danda, purna viram
  • UNICODE Number: U+0964
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0964"; }
  • HTML Code: ।
  • BASH code: $ echo -e '\u0964'

Kí tự । trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt । (Danda, purna viram) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.