Bảng kí tự đặc biệt ० đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ० (Digit Zero) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Digit Zero
  • UNICODE Number: U+0966
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0966"; }
  • HTML Code: ०
  • BASH code: $ echo -e '\u0966'

Kí tự ० trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ० (Digit Zero) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.