Bảng kí tự đặc biệt २ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự २ (Digit Two) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Digit Two
  • UNICODE Number: U+0968
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0968"; }
  • HTML Code: २
  • BASH code: $ echo -e '\u0968'

Kí tự २ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt २ (Digit Two) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.

ɑ२・нιệᴘ₆₇₈₉
3 0
A२・нιệᴘ
0 0