Bảng kí tự đặc biệt ॰ đầy đủ

Bảng thông tin chi tiết của kí tự ॰ (Abbreviation Sign) bao gồm mã Unicode, Kí hiệu dùng trong Game, Mã ATL, Mã CSS và Bash code cho lập trình.

  • Tên gọi: Abbreviation Sign
  • UNICODE Number: U+0970
  • CSS Code: #css_example:after { content: "\0970"; }
  • HTML Code: ॰
  • BASH code: $ echo -e '\u0970'

Kí tự ॰ trên kitudacbiet.soshareit.com

Tổng hợp một số kí tự đặc biệt ॰ (Abbreviation Sign) có liên quan đã được người dùng chia sẻ trên website kitudacbiet.soshareit.com.